سیستم های کیفیت

شركت فنرسازي زر در طول عمر خود هميشه به عنوان سازماني پيشتاز در پياده سازي و بكارگيري سيستمهاي مديريت كيفيت شناخته شده است. در سال 76 شركت زر موفق به اخذ استاندارد ISO 9002 از موسسه TUV آلمان و در سال 81  موفق به اخذ استاندارد QS 9000 از شركت RWTUV  گرديد. با توجه به دريافت گواهينامه QS 9000  شركت زر مصمم به پياده سازي و اجراي استاندارد ISO/TS 16949  گرديد كه نهايتا" در سال 83 موفقيت در دريافت اين استاندارد را به كارنامه فعاليت خود اضافه نمود. دريافت گواهينامه  تعالي سازماني از دبيرخانه جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در سال 86 از ديگر تلاشهاي شركت و كاركنان آن در جهت دستيابي به گامهاي بلندتر و موفقيتهاي بيشتر است. در راستاي تعهد مديريت نسبت به جامعه ، جاري سازي و استقرار استانداردهاي ISO 14001 , OHSAS 18001  در برنامه هاي سال 86 قرار گرفت و در بهمن ماه سال 86 شركت زر موفق به اخذ استاندارد فوق از موسسه  TUVNORD آلمان  گرديد. شركت در سال 88 بعنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران انتخاب گرديد. يکی ديگر از دستاوردهای شرکت حضور در جايزه ملی صنعت خودرو در سال 1392 و کسب اهتمام به کيفيت و کسب تقدير نامه اشتهار به کيفيت يک ستاره در سال 94 می باشد .

در سال 99 با تغيير استاندارد OHSAS 18001  برنامه ريزی لازم در خصوص اخذ استاندارد ISO45001 صورت گرفته و موفق به اخذ از شرکت TUVNORD شديم.

با تغيير استاندارد IATF16949  شرکت بستر لازم جهت اخذ اين استاندارد فراهم نمود و در آبان ماه سال 96 موفق به اخذ و در سال 99 اين استاندارد از شرکت IMQ تمديد گردد.