• امید حیدری

  امید حیدری

  سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مهندسی متالورژی

  سوابق :

 • حسن علي جماعت

  حسن علي جماعت

  سمت : رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : کارشناسي ارشد حسابداري

  سوابق :

 • سید مهدی واعظ موسوی

  سید مهدی واعظ موسوی

  سمت : عضو موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مدیریت

  سوابق :

 • اصغر رمضانی

  اصغر رمضانی

  سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک

  سوابق :

 • سید محمد سادات

  سید محمد سادات

  سمت : عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات : --

  سوابق :

حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره

حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره بر مبنای آئین نامه داخلی گروه سایپا و حق حضور اعضای غیر موظف طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مبلغ ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص در ازاء حداقل دو جلسه در ماه می باشد

کمیته های تخصصی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 محمد عشقی عضو مستقل کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1400/07/18 سرپرست اداره مدیریت حسابرسی داخلی سایپا _ 16 سال سابقه حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل _ عضو انجمن حسابداران خبره ایران _ عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
2 محسن صفایی فرد عضو مستقل کمیته کارشناس ارشد حسابداری 1400/07/18 از سال 1375 تا 1385 حسابرس ارشد، سرپرست و سرپرست ارشد در موسسات حسابرسی مرتب ، صاره راز و همکاران و حساب گستر پویا ، از سال 1386 تا 1401 کارشناس حسابداری داخلی شرکت ها و مسئول گزارشات تخصصی و ارتباط با بورس شرکت سایپا
3 جواد درستی دبیر کمیته دانشجوی کارشناس ارشد حسابرسی 1399/09/05 مسئول اداره سهام شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) _ عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران _ رئیس حسابرسی داخلی شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) از سال 1391 تا 1396 _ رئیس حسابرسی داخلی شرکت پلاسکو کار سایپا (سهامی عام) از سال 1396 تا 1398 _ حسابرس داخلی شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) از سال 1399 تا کنون
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 اصغر رمضانی رئیس کمیته دکترای مهندسی مکانیک 1402/07/23
2 داریوش رضایی عضو مستقل 1402/07/23
3 حسین باقری عضو مستقل 1402/07/23
4 قربان خبیر دبیر کمیته 1402/07/23
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ عضویت اهم سوابق
1 حسن علي جماعت رئیس کمیته 1402/07/23
2 علیرضا بیاتی عضو مستقل 1402/07/23
3 محمد رضا خاک کار عضو مستقل 1402/07/23
4 مهدی محمد زاده دبیر کمیته کارشناس ارشد حسابداری 1402/07/23

گزارشات مالی

صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فنرسازي زر (‌سهامي عام)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر گلپایگان
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) شرکت فنرسازی زر سیستان
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
اطلاعیه و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) (اطلاعیه)
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحية)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنرسازی زر سیستان
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی شده)شرکت فنر سازی زر گلپایگان
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره شش ماهه منتهی به 1400/06/31(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده )اصلاحیه
صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/12/30
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31(حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده)

اطلاعیه های شرکت در سامانه کدال

ردیف نماد نام شرکت عنوان تاریخ ارسال ضمائم
1 خزر فنرسازی زر درخواست تکمیل مشخصات سهامداران 1403/04/09
2 خزر فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی سال مالی منتهی به اسفندماه 1402 (اصلاحیه) 1403/04/09
3 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 1402(اصلاحیه) 1403/04/09
4 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتی به 1403/03/31 1403/04/06
5 خزر فنرسازی زر توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 1403/03/30
6 خزر فنرسازی زر گزارش کنترلهای داخلی سال مالی منتهی به اسفندماه 1402 1403/03/30
7 خزر فنرسازی زر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 1403/03/30
8 خزر فنرسازی زر گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 1402 1403/03/30
9 خزر فنرسازی زر زمان بندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 1403/03/30
10 خزر فنرسازی زر صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فنرسازي زر (‌سهامي عام) 1403/03/30
بیشتر >>

مالکیت سهام

ردیف نام شرکت/اشخاص تعداد سهم درصد مالکیت
1 شرکت سازه گستر سایپا (سهامی خاص) 2,023,944,224 40/99
2 شرکت سرمایه گزاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) 621,161,161 12/58
3 سید محمد سادات 415,308,311 8/41
4 صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 55,984,297 1/13
5 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار 20,399 0
6 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا 24,676 0
7 شرکت خدمات فنی رنا 20,052 0
8 سایر سهامداران حقیقی و حقوقی 1,821,533,948 36/89
جمع کل سهام : 4,937,997,068