کیفیت

امور مرغوبیت شرکت فنر سازی زر با داشتن تجهیزات مناسب و بازرسان مجرب و مطابق با دستورالعمل‏ ها و استانداردهای کاری، کلیه فعالیت‏ های مربوط به کنترل کیفیت فرآیند و محصول را انجام می‏دهد. محدوده اجرايي اين واحد، شامل كليه محصولات توليدي (انواع فنرهای تخت و پارابولیک) مي‏ باشد.

اهم فعالیت‏های این واحد به شرح ذیل می‏باشند:

 کنترل ورودی مواد اولیه و نیمه ساخته
کلیه مواد اولیه و نیم ساخته ورودی با استفاده از دستورالعمل نمونه برداری و AQL تعریف شده و جداول MIL STD نمونه برداری و کنترل می‏ گردد.

 کنترل‏ های حین فرآیند تولید
کلیه محصولات در حین فرآیند با استفاده از برنامه‏ های کنترل و روش‏ های کنترل آماری نظیر SPC-6σ-MSA و... تحت کنترل قرار می‏ گیرد و مشکلات احتمالی بوجود آمده توسط تیم‏ های حل مسئله بررسی و اقدامات اصلاحی لازم صورت می‏ گیرد و اثر بخشی آن در دوره زمانی مربوطه پایش می‏ گردد.

 ارتباط مستمر با مشتریان
جهت بهبود رضایت مشتریان طبق برنامه‏ های مدون از خطوط تولید خودروسازان و نمایندگی‏ های بازار بازدید و کلیه موارد دریافت شده از سوی مشتری به عنوان ورودی در تیم ‏های حل مسئله و کارگروه‏ های مرتبط و ستادهای تولید و مهندسی و کیفیت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و راه‏کارهای مناسب جهت این موارد اتخاذ می‏ گردد.

 ارزیابی پیمانکاران
جهت ارتقاء کیفیت محصول، زنجیره تامین مواد و قطعات نیمه ساخته ابتدا طبق دستورالعمل‏ های مدون پیمانکاران مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت تامین الزامات، سازمان به عنوان پیمانکار بالقوه شناسایی شده و به صورت دوره‏ای ارزیابی می‏ گردند.