معاونین و مدیران

عليرضا پویان

عليرضا
پویان

قائم مقام مدیرعامل
در امور کیفیت و مهندسی

ليسانس مهندسي مکانيک

مهدی  محمد زاده

مهدی
محمد زاده

قائم مقام مدیرعامل
در امور مالی و اقتصادی

فوق لیسانس حسابداری

سعید خشتکار ثانی

سعید
خشتکار ثانی

مشاور مدیر عامل
و مدیر حراست

کارشناس مدیرت بازرگانی

محمدرضا محمودی جاوید

محمدرضا محمودی جاوید

معاون اجرایی

لیسانس مهندسی مکانیک

سلمان حاجی سلیمانی

سلمان حاجی سلیمانی

مدیر
کیفیت

فوق لیسانس مهندسی متالوژی

مصطفی البرزی

مصطفی البرزی

مدیر
مهندسی

فوق لیسانس مهندسي مكانيك

مجید بیدگلی

مجید بیدگلی

سرپرست
مدیریت خرید

لیسانس مديريت صنعتي

یوسف تاران

یوسف تاران

سرپرست
مدیرت نوسازی و تعمیرات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

بهزاد فلاح

بهزاد فلاح

مدیر
بازاریابی ، فروش و صادرات

فوق لیسانس مهندسی متالورژی

آرمین قنبرنژاد

آرمین قنبرنژاد

مدیر
طرح و برنامه

لیسانس مهندسی صنایع

قربان خبیر

قربان خبیر

مدیر
منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

وحید سالک طهرانی

وحید سالک طهرانی

مدیر
برنامه ریزی و انبارها

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

رویا اسمعیل زاده اقدم

رویا اسمعیل زاده اقدم

سرپرست
مدیریت مالی و اقتصادی

فوق لیسانس حسابداری

عباس پورجنابی

عباس پورجنابی

سرپرست
مدیریت تولید

لیسانس مکانیک