سیستم های کیفیت

:شركت فنرسازي زر همواره به عنوان سازماني پيشتاز در پياده سازي و بكارگيري سيستم‏ هاي مديريت كيفيت شناخته شده است. در سال 1376 شركت زر موفق به اخذ استاندارد ISO 9002 و در سال 1381 موفق به اخذ استاندارد QS 9000 گرديد. با توجه به دريافت گواهينامه QS 9000 شركت زر مصمم شد که پياده سازي و اجراي استاندارد ISO/TS 16949 به انجام رساند و نهايتاً در سال 1383 موفق گردید اين استاندارد را به كارنامه فعاليت خود اضافه نماید. این استاندارد بصورت پی در پی تمدید و با توجه به توانمندی‏ های شرکت در سال 1394 موفق به اخذ این استاندارد با اسکوپ طراحی شد. در این راستا در سال 1396 به عنوان یکی از اولین شرکت‏ های ایران، موفق به اخذ استاندارد IATF16949:2016 شده است.