انواع فنر تخت
/انواع فنر تخت/فنر های تخت ساده

فنر های تخت ساده

فنر تخت ساده اولین نوع فنر تخت می باشد که متشکل از لایه های فولادی ( فولاد فنر عملیات حرارتی شده) با مقطع مستطیل شکل و قوس دار است که طول لایه ها از لایه اول به سمت لایه آخر کاهش می یابد ، در این نوع فنر لایه ها معمولاً به وسیله یک پیچ مرکزی به هم متصل شده اند . این فنر در محدوده وسیعی از خودروهای باری ( تجاری ) و واگنها مورد استفاده قرار می گیرد .