آگهی مناقصه عمومی شرکت فنرسازی زر (تاکسی سرویس شهری و برون شهری)

شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) عضو گروه خودروسازی سایپا در نظر داردخدمات تاکسی سرویس شهری و برون شهری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از آژانس های تاکسی سرویس واجد شرایط دعوت می گردد، در صورت تمایل جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه، همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۵ با در دست داشتن معرفی نامه به واحدخریدشرکت واقع در کیلومتر ۱۵جاده قدیم تهران - کرج، جنب شرکت زامیاد مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ داخلی های ۲۵۵ و ۲۵۲ تماس حاصل نمایید. مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد.