آگهی مناقصه عمومی شرکت فنرسازی زر (حمل و نقل بار شهری و برون شهری)

شرکت فنرسازی زر (سهامی عام) عضو گروه خودروسازی سایپا در نظر دارد خدمات حمل و نقل بار شهری و برون شهری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از پیمانکاران حمل و نقل دعوت می گردد، در صورت تمایل جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه، همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۵ با در دست داشتن معرفی نامه به واحدخریدشرکت واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم تهران - کرج، جنب شرکت زامیاد مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ داخلی های ۲۵۵ و ۲۵۲ تماس حاصل نمایید. مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد.