انجام معاینات ادواری درشرکت دانش بنیان فنرسازی زر

نیروی انسانی همواره به عنوان مهمترین سرمایه‌های شرکت‌ها محسوب می‌شوند و موضوع حفظ و ارتقای سلامت کارکنان گامی مؤثر در تأمین بستر دستیابی به اهداف و بهره وری در سازمان می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی، با تأکید آقای دکتر حیدری مدیرعامل گروه فنرسازی زر با هدف حفظ ایمنی و ارتقای سطح سلامت جسمی کارکنان در محیط کار با توجه به نقش و اهمیت آن در افزایش بهره‌وری کارکنان، فرایند معاینات ادواری در چارچوب شناسایی، پیشگیری و درمان به موقع بیماری‌های ناشی از کار بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان با مشارکت حداکثری کارکنان در شرکت فنرسازی زر اجرایی گردید.

 گفتنی است این معاینات برای تمامی کارکنان تولیدی و ستادی شامل اجرای آزمایشات، تست تنفسی، بینایی سنجی و شنوایی کارکنان در هفته ابتدایی بهمن ماه سال جاری در مدت 3روز انجام پذیرفت و پس از آزمایش‌های تخصصی روی نمونه‌های دریافتی، نتایج از سوی پزشک معتمد طب کار بررسی و توصیه‌های لازم جهت پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت جسمی به کارکنان ارائه و در سوابق پزشکی کارکنان ثبت گردید.