بازدید اعضای هیئت علمی و متخصصین طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران از شرکت دانش بنیان فنرسازی زر

در راستای ارتباط میان صنعت و دانشگاه و با موافقت آقای دکتر امید حیدری مدیرعامل گروه فنرسازی زر در روز دوشنبه مورخ 4 دی ماه 1402، اعضای هیئت علمی و متخصصین طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران به سرپرستی آقای دکتر لبافی نژاد مدیر گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه آقای دکتر محمدی و سرکار خانم دکتر کثیری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمعی از متخصصین طب کار از فرایند خط تولید شرکت فنرسازی زر بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا همراه با نمایش فیلم معرفی شرکت و فرایندهای تولید، توضیحات مختصری در خصوص تجهیزات، ماشین آلات و محیط کار و فرایندهای ایمنی و بهداشت کار با رویکرد حفظ و تأمین سلامت کارکنان شرکت توسط مدیریت منابع انسانی و کارشناس HSE شرکت ارایه گردید. در ادامه گروه بازدید کننده با حضور در سالن تولید، از نزدیک با فرایندهای مختلف در بخش‌های مقدمات، آبکاری، مونتاژ و خط رنگ بازدید نمودند.

 در پایان، سرپرست تیم بازدید از مدیریت و کارکنان شرکت دانش بنیان فنرسازی زر جهت میزبانی شایسته و مطلوب قدردانی نمودند.