برگزاری اولین دوره آموزشی سیستم تعلیق خودرو در شرکت دانش بنیان فنرسازی زر

اولین دوره کلاس‌های سیستم تعلیق خودرو با حمایت‌های مدیرعامل گروه فنرسازی زر با هدف ارتقاء مهارت، توانمند سازی و دانش فنی کارکنان در محل مرکز آموزش این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، در راستای تیروان شدن شرکت دانش بنیان فنرسازی زر در سیستم‌های تعلیق و فرمان خودروهای تجاری، این دوره به مدت 8 جلسه 2 ساعتی و بصورت آموزش تئوری (حضور در کلاس) و عملی (حضور در  خطوط مونتاژ اکسل) برگزار گردید و حدود 30 نفر از پرسنل واحدهای مختلف سازمانی شرکت فنرسازی زر در سطوح مختلف سازمانی (کارشناسی و مدیر) حضور داشتند.

خاطر نشان می‌گردد، در این دوره سیستم تعلیق انواع خودرو همچنین نحوه عملکرد اجزای سیستم تعلیق خودرو آموزش داده شد و پرسنل حاضر در کلاس نیز موضوعات مرتبط با سیستم تعلیق را با ایشان مطرح کردند و بدین طریق میزان یادگیری با مشارکت پرسنل افزایش یافت و پرسنل حاضر در دوره آموزشی سیستم تعلیق خودرو ضمن حضور در کلاس، در خطوط مونتاژ به همراه استاد مربوطه حضور یافتند تا بصورت عملی با قطعات و نحوه عملکرد آنها آشنا شوند.