برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر سیستان (سهامی خاص)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر سیستان (سهامی خاص) در روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 با حضور نماینده گروه خودرو سازی سایپا و جمعی از مدیران گروه فنرسازی زر و همچنین بازرس و حسابرس قانونی شرکت برگزار گردید. ابتدا گزارش کاملی از عملکرد فعالیت هیئت مدیره در سال 1400 توسط آقای مهندس امینی زهان مدیر عامل شرکت فنرسازی زر سیستان ارائه گردید و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین آقای دکتر فرشید الوند مدیرعامل گروه فنرسازی زر ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت زر سیستان خاطر نشان کرد؛ شرکت زر سیستان باید به سمت چند محصولی حرکت کند و از تک محصولی بودن و وابسته شدن به اتصالات ریل راه آهن خارج شده و طرح افزایش تولید محصولات ریلی و خودرویی را با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در نام گذاری شعار سال با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، جهت اشتغال بیشتر و درآمدزایی بیشتر در برنامه سال 1401 خود قرار دهد.