برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنرسازی زر گلپایگان (سهامی خاص) در روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 ساعت 15 برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 با حضور جناب آقای دکتر هاشمی خواه بعنوان رئیس مجمع، آقایان دکتر حیدری و بیاتی بعنوان نظار و آقای محمدزاده به عنوان دبیر مجمع و همچنین بازرس و حسابرس قانونی شرکت با اکثریت آراء حاضرین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت فنرسازی زر؛ رسیدگی به صورت‌های مالی و عملکرد شرکت فنرسازی زر گلپایگان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402در دستور کار جلسه قرارگرفت و گزارش کاملی از عملکرد فعالیت هیئت مدیره در سال 1402 توسط هیئت مدیره شرکت فنرسازی زر گلپایگان ارائه گردید و پس از قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.