برگزاری مراسم درخت کاری در شرکت فنر سازی زر

مراسم روز درختکاری در شرکت فنرسازی زر با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره محترم و مدیران شرکت فنرسازی زر برگزار گردید