برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج در شرکت فنرسازی زر

برگذاری مسبقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج در شرکت فنرسازی زر