خرید 1000 کیلوگرم فرووانادیوم از طریق مناقصه در شرکت فنرسازی زر

شرکت فنرسازی زر عضو گروه خودروسازی سایپا در نظر دارد نسبت به خرید 1000 کیلوگرم فرووانادیوم مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

بدینوسیله از تامین کنندگان محترم دعوت می گردد، در صورت تمایل جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه، همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 15 با در دست داشتن معرفی نامه به واحد خرید شرکت، واقع در کیلومتر 15 جاده قدیم تهران_کرج، جنب شرکت زامیاد مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 5_44923190  داخلی 255 یا 252 تماس حاصل نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1401/09/05  می باشد.