طراحی و اجرای فرآیند جداسازی آب از روغن عملیات حرارتی در شرکت فنرسازی زر

فرآیند جداسازی آب از روغن عملیات حرارتی در شرکت فنرسازی زر طراحی و اجرا شد. نیاز مستمر شرکت به استفاده از روغن در خط تولید فنر، هزینه بالای تهیه روغن، مشکلات مربوط به انتقال پسماندهای حاصل از اختلاط آب و روغن و تاثیرات مخرب زیست محیطی از جمله مواردی است که کارکنان شرکت فنرسازی زر را بر آن داشت تا با حداقل امکانات موجود و بدون نیاز به سرمایه گذاری، طراحی و اجرای فرآیند جداسازی آب از روغن عملیات حرارتی را به اجرا درآورند. اجرای این پروژه که در قالب نظام پیشنهادات در شرکت فنرسازی زر محقق گردید و دستاوردهایی همچون بازیابی 60000 لیتر روغن عملیات حرارتی، کسب دانش فنی، صرفه جویی اقتصادی و تاثیرات مثبت زیست محیطی به همراه داشتن دستاوردهای مهم شرکت را از خرید روغن جدید بی نیاز ساخت. لازم به ذکر است که این فعالیت در سابق با هزینه بسیار بالا توسط شرکتهای بیرون از سازمان انجام می پذیرفته است.