ممیزی شرکت فنر سازی زر در راستای ارتقاء کیفیت و افزایش رضایت مشتریان

( تمدید گواهینامه های شرکت فنرسازی زر)

طی ممیزی مراقبتی نوبت دوم در روز شنبه مورخ 09/07/1401 از سوی ممیزان شرکت توف Tuv ( مرجع صادر کننده گواهینامه ها)، شرکت فنرسازی زر موفق به تمدید گواهینامه‌ها در بخش‌های مختلف پس از احراز شایستگی لازم بواسطه رعایت الزامات برای مدیریت زیست محیطی 14001ISO  و مدیریت ایمنی و بهداشت 45001 ISO برای یک دوره یک ساله دیگر گردید.

در همین راستا مراسم اختتامیه با حضور مدیران و روسای شرکت فنرسازی زر به همراه تیم ممیزان شرکت توف در پایان روز شنبه برگزار شد. در این مراسم جناب آقای ایزد پناه، سرممیز شرکت توف اتریش پس از قرائت گزارش نتیجه ممیزی اظهار داشت؛ مدیریت ارشد شرکت فنرسازی زر دارای اشراف کامل به سیستم‌ها می‌باشد و بر مبنای چنین مدیریتی در سازمان، سیستم بسوی پیشرفت هدایت می‌شود.

در انتهای جلسه آقای فرشید الوند مدیرعامل گروه فنرسازی زر ضمن تشکر و قدردانی از تیم ممیزی و تلاش و مشارکت کلیه همکاران در جهت اخذ گواهینامه‌ها عنوان کردند که ممیزی را به عنوان فرصت نگاه می‌کنیم و افزودند؛ دستیابی به این گواهینامه‌ها موجبات بهبود روند امور اجرایی و برنامه ریزی بیش از پیش را در این شرکت فراهم می سازد و ضمن اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه خاطر نشان کرد؛ امید است با استقرار این سیستم ها گامهای مؤثری در رشد و تعالی سازمان برداشته و شاهد ارتقای رضایت ذینفعان باشیم.