نمایشگاه قطعات خودرو شهر تهران در آبان ماه

شانزدهمین نمایشگاه‌ بین‌المللی قطعات خودرو شهر تهران که از بزرگترین نمایشگاه‌های پایتخت کشور می‌باشد از تاریخ  16 لغایت 19 آبانماه ماه 1400 با حضور گروه فنرسازی زر سایپا برگزار گردید. در این نمایشگاه کارشناسان صنعت قطعه‌سازی و نمایندگان شرکت از غرفه گروه زر بازدید و از نزدیک با دستاوردهای شرکت آشنا و بطور مستقیم با مدیرعامل، جناب آقای دکتر عظیمی، هیئت مدیره، مدیران و کارشناسان شرکت مذاکره نمودند. هم‌چنین تعدادی از مسؤلین ضمن بازدید از غرفه گروه فنرسازی زر، از تلاش‌های کارکنان گروه تقدیر و قدردانی نمودند.