پروژه بازیابی روغن از ضایعات پوسته محصولات خط عملیات حرارتی در شرکت فنر سازی زر

( دستاوردی دیگر برای گروه فنرسازی زر )

فکر خلاق، دانش لازم و همت بالا، تلاشگران فنرسازی زر را بر آن داشت تا در قالب نظام پیشنهادات، پروژه بازیابی روغن از ضایعات پوسته محصولات، که تاکنون به عنوان پسماند ویژه با الزامات خاص زیست محیطی شناخته و دفع می شدند، طراحی و اجرا نمایند. سعید اسماعیل زاده معاونت تولید شرکت فنرسازی زر ضمن اعلام این خبر افزود؛ از نتایج ارزنده اجرایی شدن این طرح می توان به بازیابی 15000 لیتر روغن عملیات حرارتی در سال و بازگشت آن پس از طی مراحل آزمایش و افزودن مکمل‌های لازم به چرخه تولید، کاهش هزینه ها و نیز مرتفع شدن معضلات دفع پسماندها اشاره کرد.

ایشان ضمن تشکر از کارکنان زحمتکش گروه زر با اشاره به اجرای این پروژه در کنار تاثیرات بسیار زیاد زیست محیطی و برگشت روغن مصرفی به چرخه تولید اظهار داشت؛ همت متخصصان و تلاشگران شرکت فنرسازی زر موجب کاهش چشم گیر هزینه گردید و عنوان کرد؛ بی نیازی شرکت به خرید روغن نیز باعث شد پلیسه های جدا شده از روغن برای شرکت به عنوان آورده و درآمدزا گردد.