گزارش عملکرد سه ماه شرکت فنر سازی زر در حوزه تولید و فروش

(جهش تولید و فروش در سه ماهه اول سال 1401 در شرکت فنرسازی زر)

فرشید الوند مدیر عامل گروه فنرسازی زر از افزایش تناژ تولید و فروش این شرکت در 3 ماهه اول سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد و اظهار داشت؛ شرکت فنرسازی زر در سه ماهه اول سال جاری، موفق به ثبت مقدار 2306 تن گردید که این آمار در زمان مشابه سال گذشته 1537 تن بوده و نشان می‌دهد نسبت به دوره سال قبل 50%  رشد داشته که امید است این روند با برنامه ریزی یکپارچه و تامین به موقع مواد اولیه تا پایان سال 1401 ادامه یابد .

فرشید الوند با اشاره به نامگذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و همچنین سیاست کلی تیم جدید مدیریتی گروه خودروسازی سایپا مبنی بر تولید اقتصادی عنوان کرد این شرکت علی رغم تمام محدودیتهای جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیل شده به اقتصاد و صنعت کشور، با توکل بر خدا و به همت نیروی انسانی پرتلاش، متعهد و متخصص در افزایش تولید به این مهم دست یابد وی افزود؛ فروش انجام شده در همین مدت در سال جاری، رشد 70 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

مدیرعامل فنرسازی زر در خصوص اهداف این شرکت می‌گوید: توسعه بازارهاي جدید، داخلی و بین المللی،‌ کنترل و کاهش هزینه هاي تولید به منظور کاهش بهاي تمام شده محصولات،  توسعه استاندارد ها،  تامین انتظارات قانونی ذینفعان اصلی شرکت، توسعه روابط اقتصادي با خودرو سازان داخلی و صنعت ریلی کشور، تمرکز بر رشد و بهره وری نیروی انسانی و از این ظرفیت تولید در شرکت هاي زر سیستان و زرگلپایگان از جمله اهداف با اهمیت این شرکت در سال جاری است.

شایان ذکر است گروه فنرسازی زر یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه خودروسازی سایپا است که در سه سایت تهران ، گلپایگان،و زاهدان در زمینه تولید انواع فنرهای خودروهای سنگین ، تجاری،سبک و حوزه ریلی فعالیت دارد.